Obnova vozidel v systému veřejné dopravy společnosti KRODOS BUS a.s.

Na zasedání Výboru Regionální rady regionu Střední Morava konané dne 12.12.2011 byl schválen projekt obnovy vozového parku společnost KRODOS BUS a.s., tento projekt je zaregistrovaný v programu
ROP Střední Morava pod číslem CZ.1.12/1.2.00/25.01388

Projekt byl zahájen 13.6.2012, od 1.9.2012 je nasazeno do provozu 10 nízkopodlažních autobusů. Projekt byl ukončen 9.8.2013.

Náplní projektu je nakoupení 10 nových ekologických nízkopodlažních autobusů. Nově zakoupené autobusy budou zajišťovat veřejnou linkovou autobusovou dopravu na nejfrekventovanějších linkách, které zajišťuje KRODOS BUS a.s. v rámci závazku veřejné služby se Zlínským a Olomouckým krajem.

Hlavním cílem projektu je zvýšení komfortu cestujících, snížení emisí a bezbariérový přístup do nově zakoupených nízkopodlažních autobusů.


Dne 27.6.2014 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava a KRODOS BUS a.s. na realizaci projektu KRODOS BUS a.s. – obnova vozového parku, registrační číslo projektu CZ.1.12/1.2.00/42.02116.

Projekt byl zahájen 2.5.2013, od 27.2.2015 je nasazeno do provozu 5 nízkopodlažních autobusů. Projekt byl ukončen 15.5.2015.

Náplní projektu je nakoupení 5 nových ekologických nízkopodlažních autobusů. Nově zakoupené autobusy budou zajišťovat veřejnou linkovou autobusovou dopravu na významných linkách, které zajišťuje KRODOS BUS a.s. v rámci závazku veřejné služby se Zlínským krajem.

Hlavním cílem projektu je zvýšení komfortu cestujících, snížení emisí a bezbariérový přístup do nově zakoupených nízkopodlažních autobusů.


Tyto projekty je spolufinancovány Evropskou unií