KRODOS BUS a.s., IČ: 26950529;
sp.zn. B 4260 vedená u KS Brně
Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 316 111* , fax: +420 573 331 261; www.krodosbus.cz, e-mail: info@krodosbus.cz